By - - 1 Comment

Chuẩn bị:

–Pangu9 v1.0.1 hoặc vào trang chủ tại en.pangu.io

-Thiết bị cần jailbreak iOS 9.0 tới 9.0.2

-Một PC chạy Windows hoặc Mac giả lập Windows

-Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi jailbreak.

Bước 1:

-Vào Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone > Tắt Tìm iPhone.

-Bật chế độ máy bay.

Bước 2:

-Khởi động Pangu9 với quyền Administrator trên Windows.

Bước 3:

-Cắm thiết bị vào máy tính, chọn Start trên cửa sổ Pangu9

-Chọn Already Backup

Bước 4:

-Bật Chế độ máy bay ở 5% nếu bạn chưa bật

Bước 5:

-Thiết bị sẽ khởi động lại ở 65%, bạn mở lại thiết bị và tiếp tục bật lại chế độ máy bay.

Bước 6:

-Mở khóa thiết bị ở 75%, mở Pangu app trên màn hình chính.

Bước 7:

-Chọn Accept trên Pangu app. Chọn OK khi ứng dụng đòi quyền truy cập Ảnh.

Kết Quả:

Chi tiết hướng dẫn các bạn có thể xem ở video dưới đây:

Bình luận Facebook